Jan Olszewski (1930-2019): Do jakiej Polski chcemy dążyć?

„Jestem przekonany, że najlepszym wyjściem z obecnego ciężkiego kryzysu jest powrót do ideowej i politycznej odwagi. Musimy podjąć wyzwanie szybko biegnącej historii. Musimy sprostać chlubnym tradycjom naszego narodu. Świadomi naszych słabości i wad, z pokorą, ale w poczuciu dziejowej odpowiedzialności, musimy starać się podjąć dziedzictwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

Tymi słowami, w Sejmie, 21 grudnia 1991 r. zakończył swoje exposé premier Jan Olszewski, a 7 lutego 2019 r. zakończyło się Jego życie. Dziś też mamy koniec pewnej epoki – jak słusznie zauważyła w swoim felietonie Małgorzata Wanke-Jakubowska pod takimże tytułem, przybliżając jego sylwetkę, życie działalność, nie tylko jako premiera.

Czytaj dalej Jan Olszewski (1930-2019): Do jakiej Polski chcemy dążyć?