Wszystko o GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest ważną instytucją finansową w strukturze rynku finansowego.

Ewolucja rynku i pieniądza

Rynek w sensie urbanistycznym to miejsce-najczęściej plac targowy, w którym sprzedawcy i nabywcy dokonywali transakcji zakupu i sprzedaży. Rynek jako kategoria ekonomiczna zachował ideę targowiska. Rozwój wymiany spowodował pojawienie się pieniądza, który z czasem nie tylko wyrażał wartość towaru poprzez cenę, ale który sam się stał towarem. Obrót pieniądzem ma miejsce między tymi, którzy posiadają jego nadwyżki, a tymi którzy go potrzebują na różne przedsięwzięcia. Wszystkie transakcje umożliwia rynek pieniężny, a właściwie szerzej-finansowy, gdyż pieniądz to nie tylko stricte gotówka, ale też inne jego postacie – to jest instrumenty finansowe, do których zalicza się papiery wartościowe.

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych jest to miejsce obrotu, czyli kupna lub sprzedaży papierów wartościowych jak akcje, obligacje, prawa poboru oraz instrumentów pochodnych, jak opcje czy kontrakty terminowe.

Papier wartościowy jest fizycznym dokumentem lub zapisem informatycznym stwierdzającym posiadanie prawa majątkowego. Można to prawo wykonywać np. poprzez pobieranie dywidendy czy odsetek z obligacji, można też je zbyć, czyli sprzedać, a więc przenieść własność i związane z tym prawa. Na GPW obrót papierami wartościowymi jest masowy. Giełda zapewnia szybkie przenoszenie wartości. Motywacją do zakupu każdego instrumentu finansowego jest oczekiwany zysk z transakcji.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych prowadzi tzw. Rynek Główny- Podstawowy, na którym dopuszczone są do obrotu papiery wartościowe o odpowiednio dużym kapitale i dużej płynności . Jest to rynek regulowany odpowiednimi przepisami i podlega nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Jest też segment rynku zwany New Connect jako alternatywny system obrotu, Catalyst gdzie obrót prowadzi się na platformach transakcyjnych oraz rynek energii poee dla uczestników rynku energii elektrycznej.

Statystyka giełdy z września br. podaje, że były notowane akcje 436 spółek, a ich kapitalizacja wynosiła 829,6 mld złotych.

Średni obrót miesięczny to 16 mld zł. Można te dane porównać z giełdą nowojorską czy europejską. I tak największa giełda na świecie New York Stock Exchange (w skrócie NYSE) notuje obroty w wysokości 1520 miliardów dolarów, a Europejska Euronext każdego miesiąca wykazuje wartość handlu wynoszącą 185 miliardów dolarów.

Według ostatnich informacji Warszawska Giełda Papierów Wartościowych podpisała porozumienie w sprawie przejęcie udziałów w giełdzie armeńskiej. Jest to więc instytucja w ciągłym rozwoju.

Autor

  • Absolwent wyższej szkoły biznesu i przedsiębiorczości. Pasjonuje się doradztwem oraz komunikacją z użyciem nowoczesnych mediów. Jego hobby to gry planszowe i wspólne wypady na rower razem z przyjaciółmi.

2 Comments

  1. Ryszard

    Zarabianie na giełdzie jest proste, nawet dla takiego laika jak ja, wystarczy mieć nosa i odpowiednią wiedze.

  2. Emil

    Gra na giełdzie wymaga ciągłego jej śledzenia, aby w odpowiednim momencie kupić lub sprzedać akcje.

Comments are closed.